Köpvillkor

Dessa villkor gäller vid köp eller bokning via webshopen. 

Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.


Beställning

För att beställa/boka via webshopen behöver du vara minst 18 år. 


Betalning och Leverans

Aktuella betalningsalternativ ser du i kassan. Du kan välja på fakturabetalning, internetbetalning eller swish.


Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då att debitera dig summa för frakt- och administrativa kostnader. Den kostnaden ligger idag på 400:- Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.


Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.


Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”. 


Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. På varor som är en beställningsvara i vårt sortiment gäller endast bytesrätt. Observera att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna och enligt lag kan komma att betala för en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Om du vill utnyttja din ångerrätt kontaktar du oss via [email protected]. Därefter tar vi ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog din vara i retur.


Returer skickas till: 

Hippofysen

c/o Isaksson

Gässhult Sörgården 1

572 95 Figeholm


ÅNGERRÄTT PÅ HÄSTBOOTS!

Normalt sett så gäller inte ångerrätten för varor som är använda, så var väldigt försiktig när du ska prova skorna på hästen. Om du behöver returnera eller byta dem så får inte skorna se använda ut, och självklart så ska alla delar lämnas tillbaka i samma skick som de kom. Har du monterat ihop en vara som kommit i omonterat skick, så ska den monteras isär och läggas i originalförpackningen den skickades i. 


Om du som kund har hanterat artikeln i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion och detta lett till att artikeln som returneras är mindre värd, har vi rätt att dra av en summa motsvarande artikelns värdeminskning på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningen bedöms från fall till fall.


Ångerrätt på tjänster

Om du beställt en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag vi bekräftade din beställning. Om du samtyckt till att en tjänst börjar utföras och denna har slutförts, kan du inte ångra dig om du dessförinnan gått med på att avstå från ångerrätten. Du har heller inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke och tjänsten på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Observera att behandlingar och sadelutprovningar/kontroller måste avbokas senast 48h innan besöket. Annars debiteras 80% av det totala beloppet. 


Leverans

Normal leveranstid är 7-10 dagar. Om du väljer att hämta varan i butik kan du göra det efter överenskommelse om tid. Oftast inom 3 dagar. 


Reklamationer och återköp i vissa fall

Om du mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 1 dagar från det att du mottagit varan. 

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Observera att vi inte gör återköp av begagnade varor. 

Du ska i så fall reklamera genom att kontakta oss via [email protected].


Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.


Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.


Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Hippofysen

För en balanserade, harmoniska och hållbara hästar, hundar och katter.

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Payment with Payson Payment with Swish

© 2024 Hippofysen